Bosování – Barefoot

                                                         -REFLEXNÍ TERAPIE NABOSO-

Už řadu let se zajímám o chodidlo, jeho stavbu a funkci. Už pár let chodím bos – BOSUJI.

Ze začátku to byla chůze na trávě a doma. Potom na dovolené venku při pochodech, čím dál více se chůze na boso stávala přirozenou součástí mého života.

Přibližně od roku 2010 jsem zkoušel zouvat boty při běhu po lesních cestách. Začal jsem pociťovat rozdíly mezi povrchem v lese, na silnici nebo jinde. Hlavně jsem cítil rozdíly v teplotě.

Když je člověk úplně zdravý, může běhat naboso bez vážných zranění.

Chodidlo si můžeme představit jako jeden malý mikrosystém, kterým ovlivňujeme makrosystém – TĚLO. Nevíme s vědeckou přesností jak to funguje (přenos po akupunkt. drahách či  pomocí nervů). Důležité je, že to FUNGUJE!!!

Chodidla – malé reflexní plošky – slouží ke stimulaci těla, nemluví řečí vědeckou, ale řečí každému srozumitelnou, jasnou – LIDSKOU.

Nemusíme vědět jaká ploška patří k danému orgánu. Prostě zujeme si boty a jdeme se proběhnou či projít do lesa. Nebo si jen tak z dlouhé chvíle mačkáme plošky, které nás zrovna bolí – HARMONIZUJEME  SE.

Vznikla by reflexní terapie, kdybychom neobjevili boty?

Chůze či běh na boso má význam také terapeutický. Velký pozitivní vliv se tu přenáší na klenbu chodidla, dále člověk automaticky probudí mozek a ten nastaví chodidla do správných poloh. A v neposlední řadě zaměstnáváme HSSP a stabilizátory celého těla. Nechodíme po velkých rovných gumových či plastových plochách bot, ale po přesně daných křivkách našeho chodidla. Jakoby pohyb vychází z ventrální části chodidla, až nakonec skončíme na hlavních článcích prstů. Nezačínáme pohyb na patě, jak to vydíme např.u běžců, kteří díky „superdrahým„ botám s odpruženým systémem necítí bolest a nárazy, které přecházejí na kolení, kyčelní klouby a celou páteř. Díky obuvi spojenou se špatnou technikou chůze či běhu vzniká v poslední době spousta zranění.

Stavba našeho chodidla, jeho klenba ve spojení s achylovou šlachou je a byla vždy předurčena na chůzi naboso.

Výbornou alternativou pro širokou populaci v běžném životě či ve sportu jsou tenké CVIČKY nebo tzv. PĚTIPRSTKY.

BOSOVÁNÍ = TRÉNINK MOZKU

Buďme vděční za každý kamínek, který nám ulpí na chodidlech.