Tlaková masáž

Tlaková masáž

Reflexní segmentová (tlaková) masáž

– manuální technika jejíž léčebný zásah je veden v místech druhotných změn vyvolaných reflexně daným onemocněním
– za pomocí reflexního oblouku příslušné části daného segmentu na páteři.

Vazivová reflexní masáž

– měkčí technika než reflexní segmentová masáž – dráždění nervových zakončení v kožní tkáni, vazivu a svalu.

Použití při vertebrogeních potížích.
Tyto reflexní techniky se provádí nasucho bez masážních prostředků.