Tomáš VOPAŘIL – ODBORNÝ MASÉR / INSTRUKTOR FITNESS

Tlaková masáž

 

Reflexní segmentová (tlaková) masáž

                         

Reflexní masáž je jemná manuální technika jejíž léčebný zásah je veden v místech druhotných změn vyvolaných reflexně daným onemocněním. Místem masáže tedy není primární nemocná tkáň nebo ústrojí.

Tyto druhotné změny na těle vznikají za pomocí reflexního oblouku příslušné části daného segmentu na páteři, vlivem prvotní změny na daném orgánu.

Při masáži jsou zachovány základní technické prvky klasické masáže, jako je tření, vytírání, hnětení a chvění. Masáž se provádí buď v leže nebo v sedě.

  • Zahajuje se podél páteře v kořenové oblasti segmentů a až později se provádí v jejich periférii.
  • Nejprve se uvolňují změny nejpovrchnější a teprve potom změny uložené hlouběji.

Jistým druhem reflexní masáže je:

Vazivová reflexní masáž

Je to měkčí technika než reflexní segmentová masáž, jejíž charakteristickým rysem je dráždění nervových zakončení v kožní tkáni, vazivu a svalu.

Použití při vertebrogeních potížích.

Tyto reflexní techniky se provádí nasucho bez masážních prostředků.